//Pécs főiskolái

Pécs főiskolái

Pécs egyetemváros, így főiskolákban nincs hiány. Itt található többek között az ország legrégebbi intézménye is, a Pécsi Tudományegyetem, amely több mint 650 éves. Emellett oktatnak a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskolán is, ahol főként vallásos személyeket várnak. Cikkünkben részletesebben bemutatjuk ezt a két nívós iskolát.  

A Pécsi Hittudományi Főiskola 

Az intézmény a török hódoltságot követően fél évszázaddal később létesült. Az alapkövet 1742-ben tette le Berényi Zsigmond püspök, végül 1746-ban szentelték fel. Az alapot a püspök háromezer kötetes gyűjteménye adta, amiből megnyitották az ország első nyilvános könyvtára. Az orosz katonai parancsnokság a háborút követően csak 1945-től engedélyezte az oktatás folytatását, 1950-ben pedig a kispapok már a püspökségen lakhattak. A rendszerváltást követően azonban újraalapították a főiskolát. Ma már az érdeklődők az alábbi szakokon tanulhatnak: 

 • Hittanár-nevelőtanár osztatlan MA 
 • Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés MA 
 • Teológia osztatlan MA 
 • Hittanár-nevelőtanár másod MA 
 • Katekéta-lelkipásztor munkatárs BA 

Az intézményben ugyanúgy van hallgatói önkormányzat és szakkollégium, így a diákok semmiben sem szenvednek hiányt. Emellett bátran látogathatják a könyvtárat, illetve tanulhatnak nyelveket, hogy felkészülhessenek a Theoliungua nyelvvizsgahelyen tartott megmérettetésre.  

A Pécsi Tudományegyetem 

Az egyetem története több mint 650 éves, hiszen 1367-ben Nagy Lajos királyunk alapította meg a székhelyen. A Pécsi Tudományegyetem a 20 ezer fős hallgatói létszámával, az 1400 oktatójával és a 10 karával az ország egyik legnagyobb felsőoktatási intézménye. Az iskola klasszikus értékeket képvisel, amely alkalmazkodni tudott a jelenhez és próbál a jövő kihívásainak is megfelelni. Az egyetemnek Szekszárdon, Kaposváron, Szombathelyen, Zomborban és Zalaegerszegen is van képzési központja.  

Az egyetem karjainak listája: 

 • Állam- és Jogtudományi Kar 
 • Általános Orvostudományi Kar 
 • Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar 
 • Egészségtudományi Kar 
 • Gyógyszertudományi Kar 
 • Közgazdaságtudományi Kar 
 • Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar 
 • Műszaki és Informatikai Kar 
 • Művészeti Kar 
 • Természettudományi kar 

A hallgatók a bologna képzési rendszerben tanulhatnak, így részt vehetnek egy dinamikusan fejlődni képes egyetmi képzésnek. Itt először a diákok egy alapképzésben vehetnek részt, majd mehetnek tovább mesteri fokozatra. Ezt követően pedig, amennyiben a tudomány is érdekli őket, lehetőség van doktori képzésekre is.  

Miután ez Magyarország egyik legjelentősebb kutató intézménye, így szerencsére hatalmas kutatói bázissal rendelkezik. Az egyetemen 21 doktori iskola található, amik között tudományi és művészeti részleg is van. Nem véletlen az sem, hogy ez az ország egyik legnagyobb egészségügyi szolgáltatója. A PTE Klinikai Központban 29 betegellátó van, ahol 3000 munkatárs dolgozik éjjel-nappal. Szoros együttműködésben van az Általános Orvostudományi Karral és persze az Egészségtudományi Karral együtt, amelynek egy része Kaposváron található.